Kjøpsbetingelser

1. Firma
www.kokkensbeste.no levert av Kokkens Beste AS, organisasjonsnummer 918456546. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse

2. Priser
Hvert element vist inkluderer mva i Norske kroner. I vogna ser du totalprisen inkludert alle avgifter som moms, frakt og betaling

3.1 Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Betaling skjer ved den valgte betalings i kassa. Betalingsmåten levert av Klarna sammen med partnere.

3.2 Kortbetalning
Korbetalning akseptert av Visa, MasterCard og Maestro. Fakturering av kredittkortet ditt blir gjort direkte

3.3 Vipps
Betaling med VIPPS gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.

4. Frakt
En fraktkostnad på 149 NOK vil bli lagt til alle bestillinger om ikke annet er oppgitt.

4.1 Leveringsmetoder
Vi leverer varene med Posten Norge

Alle varer sendes fra lager i Norge

4.2 Leveranser
Ordrer leveres vanligvis i løpet av 5-10 virkedager eller så raskt som mulig (noe lengere leveringstid kan forekomme ved brodering, trykk eller gravering av navn/ logo). Leveransen skjer direkte til den adressen du har angitt ved bestilling

4.3 Skadede varer og klager
Når får dine varer, er det viktig å sjekke at varene ikke er skadet eller defekt. Skulle varen være skadet eller ødelagt, kan du kontakte oss så snart som mulig via e-post til post@kokkensbeste.no å få videre instruksjoner

5. Tilbaketrekking og penger
Som kunde har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varene. Returretten kan kun benyttes dersom varen kan returneres i originalemballasje, og er ubrukt og uskadd. Du har rett til å åpne pakken og prøve produktet, men det må ikke brukes utover dette.
6. Plikt
Tilbakebetaling
Hvis du vil utøve din rett til å avbryte, vil vi tilbakebetale hele beløpet av varene så snart som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen vi har mottatt varene. Du må betale returkostnadene når varene blir sendt tilbake. Vi betaler tilbake kostnadene ved å returnere de såkalte erstatningsvarer.

Se også forbrukerrådet eller fjernsalg lov

7. Personvern, sikkerhet og personopplysninger
I forbindelse med bestillingen, godtar du Kokkens Beste å lagre og bruke informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. Kokkens Beste vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Under Privacy Act, har du behov, en gang i året, retten til å være en del av den informasjonen vi har lagret om deg. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende markedsføring og nyhetsbrev

8. Kontakt & Support
Kontakt og support vil du finne nederst på hver side

9. Cookies
En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å lagre slike Logg inn eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg

10.1 Force majeure
Force majeure, slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon eller annen utstrekning partens kontroll og som hindrer partene å oppfylle sine forpliktelser og lindre en fest fra det. Slikt unntak gjelder under forutsetning av at operasjonen ikke kan utføres under disse betingelsene. Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene, bruk av denne bestemmelsen

10.2 Endring av kontrakts
Etter at kunden har gjort et kjøp har ikke Kokkens Beste rett til å endre vilkårene i det aktuelle kjøpet med mindre annet er avtalt

10.3 Klager
Har kunden klager, kan disse bli levert vår suport. Informasjon finner du nederst på hver side.

10.4 Tvister og lover
Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en Norsk domstol.

1] Avtalen
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over
Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres
hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige
rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.
Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som
noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,
men oppstiller partenes viktigste rettigheter og
plikter for handelen.
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid
mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider
mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom
næringsdrivende og forbrukere.
2] Partene
Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av
Forbrukerombudet. For en bedre forståelse av disse
salgsbetingelsene, se Forbrukerombudets veileder
på www.LINKtilVEILEDER.no.
Selger er Kokkens Beste AS, Elvefaret 12. 2625 Fåberg, post@kokkensbeste.no, 9088586, Org nr 918456546, og betegnes
i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen,
og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
Innholdsfortegnelse:
1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen
8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering
– kjøperens rettigheter og frist for å
melde krav
10] Mangel ved varen – kjøperens rettigheter
og reklamasjonsfrist
11] Selgerens rettigheter ved kjøperens
mislighold
12] Garanti
13] Personopplysninger
14] Konfliktløsning
3] Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den
totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere
kostnader som selger før kjøpet ikke har informert
om, skal kjøper ikke bære.
4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen
har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren
i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens
bestilling, og den annen part innså eller burde ha
innsett at det forelå en slik feil.
1
________________
SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT
5] Betaling
Angrefristen begynner å løpe:
• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen
løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen
regelmessig levering av identiske varer, løper
fristen fra dagen etter første forsendelse er
mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil
angrefristen løpe fra dagen etter siste
leveranse er mottatt.
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort
ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen
på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme
dag som varen sendes.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet
av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før
avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger
angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår,
tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper
angrefristen likevel 14 dager etter den dagen
kjøperen mottok opplysningene.

6] Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen/varen.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake
til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager
fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper
dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen,
med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt
å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.
Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens
bruk av angreretten.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten
unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen
med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller
hans representant, har fått varene levert i tråd
med punkt 6.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig
måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom
prøving eller test av varen går utover hva som er
forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig
for eventuell redusert verdi på varen.
8] Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan
kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest
14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens
beslutning om å benytte angreretten. Selger har
rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt
varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem
dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.
I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom
fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er
sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden
for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,
e-post eller brev).
2
8,1 Angreretten faller bort på graverte og broderte varer/artikler med mindre feilen ligger hos selger.
________________
SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT
9] Forsinkelse og manglende
levering – kjøperens rettigheter
og frist for å melde krav
• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge
av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom
selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring
utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet
kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer
den for sent i henhold til avtalen mellom partene,
og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra
selgeren.
10] Mangel ved varen
– kjøperens rettigheter og
reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper
innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller
burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at
han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper
har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen
2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt
oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter
at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler
av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er
reklamasjonsfristen fem år.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen
av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse
fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil
medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger
at det står i vesentlig misforhold til kjøperens
interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene
falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve
oppfyllelse.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes
kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven
kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering,
kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve
erstatning fra selgeren.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om
han eller hun venter urimelig lenge med å fremme
kravet.
• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å
levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.
Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
• Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet
eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel
motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren
urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal
foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis
selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder
dersom levering til avtalt tid var avgjørende for
inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har
underrettet selger om at leveringstidspunktet er
avgjørende.
• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom
varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris
svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige
grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren
har satt eller etter leveringstidspunktet som var
avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om
heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at
kjøperen fikk vite om leveringen.
3
________________
SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT
12] Garanti
• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan
kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er
uvesentlig.
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir
kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede
har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett
til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
etter punkt 9 og 10.
11] Selgerens rettigheter ved
kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de
øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette
ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens
side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde
varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve
avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.
Selgeren vil også etter omstendighetene kunne
kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr
og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
13] Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker
til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal
kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert
til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få
gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen
betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper
selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge
med å fremme kravet.
14] Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9
og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan
kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon
23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig
mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel
ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.
Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående
varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt
ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte
varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer,
kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret
skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg
for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan
ikke belastes kjøpere under 18 år.